หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒

พม.เปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒