หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จประทานโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี ๒๕๕๔

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จประทานโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี ๒๕๕๔