หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พร้อม ห่วงใย เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองตามหลักมนุษยธรรม

พม. พร้อม ห่วงใย เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองตามหลักมนุษยธรรม