หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ผลักดันภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รองรับสังคมอาเซียนในอีก ๔ ปี

พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ผลักดันภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รองรับสังคมอาเซียนในอีก ๔ ปี