หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.หนุนตั้งสภาองค์กรชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกชุมชนเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนท้องถิ่น

พม.หนุนตั้งสภาองค์กรชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกชุมชนเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนท้องถิ่น