หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือสถาบันการศึกษาจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๓ นำเสนองานวิจัยเพื่อคนพิการ ชูสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

พม. จับมือสถาบันการศึกษาจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๓ นำเสนองานวิจัยเพื่อคนพิการ ชูสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน