หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ครูข้างถนนดีเด่น ผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น และอดีตเด็กเร่ร่อนดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

พส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ครูข้างถนนดีเด่น ผู้สนับสนุนเด็กเร่ร่อนดีเด่น และอดีตเด็กเร่ร่อนดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔