หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ยื่น ๕ ข้อเสนอ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว

มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ยื่น ๕ ข้อเสนอ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว