หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ชี้ ๕ ประเด็นปัญหาครอบครัวในสังคมไทย

พม.จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ ชี้ ๕ ประเด็นปัญหาครอบครัวในสังคมไทย