หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.นำร่องจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ หวังเป็นหน่วยงานต้นแบบส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

พม.นำร่องจัดทำข้อมูลจำแนกเพศ หวังเป็นหน่วยงานต้นแบบส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย