หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จับมือ สธ.-Unicef ร่างแผนปฏิบัติการด้านเอดส์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๙) เดินหน้าคุ้มครองทางสังคมด้านเอดส์แก่เด็กด้อยโอกาส

พม.จับมือ สธ.-Unicef ร่างแผนปฏิบัติการด้านเอดส์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๙) เดินหน้าคุ้มครองทางสังคมด้านเอดส์แก่เด็กด้อยโอกาส