หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ระยะ ๕ ปี หนุนสร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม.ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ระยะ ๕ ปี หนุนสร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน