หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดเวทีประชาธิปไตยชุมชนฯ ๔ ภาค กระตุ้นภาคประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวิถีประชาธิปไตย

พม.เปิดเวทีประชาธิปไตยชุมชนฯ ๔ ภาค กระตุ้นภาคประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวิถีประชาธิปไตย