หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ กระตุ้นสังคมเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

พม.จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ กระตุ้นสังคมเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์