หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ประกาศผลประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

พม.ประกาศผลประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์