หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รัฐเดินหน้าขยายสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างหลักประกันความมั่นคงให้ชุมชน

รัฐเดินหน้าขยายสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างหลักประกันความมั่นคงให้ชุมชน