หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เตรียมเสนอครม.ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมชู ๖ ยุทธศาสตร์เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน

พม.ห่วงปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เตรียมเสนอครม.ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมชู ๖ ยุทธศาสตร์เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน