หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.รับมอบรายได้ค่าบัตรผ่านประตูสวนสยามกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือบุคคลทุพพลภาพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

รมว.พม.รับมอบรายได้ค่าบัตรผ่านประตูสวนสยามกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือบุคคลทุพพลภาพผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม