หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๓ หนุนนโยบาย "ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู" ผนึกพลังเครือข่ายบุรุษ ร่วมยุติความรุนแรง

พม.จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๓ หนุนนโยบาย "ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู" ผนึกพลังเครือข่ายบุรุษ ร่วมยุติความรุนแรง