หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือองค์กรเอกชนและเครือข่ายชุมชน เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เขตบางบัว พร้อมหนุนตั้งศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชนทุกแห่ง หวังแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ลดปัญหาทางสังคม

พม. จับมือองค์กรเอกชนและเครือข่ายชุมชน เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เขตบางบัว พร้อมหนุนตั้งศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชนทุกแห่ง หวังแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ลดปัญหาทางสังคม