หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิด "ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย" ชูเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

พม.เปิด "ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย" ชูเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ