หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ร่วมลงนามความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างแขวงจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี

พม.ร่วมลงนามความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างแขวงจำปาสักและจังหวัดอุบลราชธานี