หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์