หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคม นำสังคมไทยมุ่งสู่สังคมสวัสดิการถ้วนหน้า

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคม นำสังคมไทยมุ่งสู่สังคมสวัสดิการถ้วนหน้า