หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม หนุน อปท.เป็นกลไกขับเคลื่อน ในระดับท้องถิ่นและชุมชน

พม. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม หนุน อปท.เป็นกลไกขับเคลื่อน ในระดับท้องถิ่นและชุมชน