หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. แนะ ๒๙ เยาวชนไทยใช้ความอดทน และมีน้ำใจเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเยาวชนเพื่อนบ้าน ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี'๕๓ พร้อมเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

รมว.พม. แนะ ๒๙ เยาวชนไทยใช้ความอดทน และมีน้ำใจเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเยาวชนเพื่อนบ้าน ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี'๕๓ พร้อมเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ