หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีทบทวนสถานการณ์ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย เตรียมเสนอกรรมาธิการกฤษฎีกาฯ พัฒนา ร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

พม. เปิดเวทีทบทวนสถานการณ์ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย เตรียมเสนอกรรมาธิการกฤษฎีกาฯ พัฒนา ร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์