หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ยึด ๘ มาตรการหลัก เร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม มุ่งสร้างระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

พม. ยึด ๘ มาตรการหลัก เร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม มุ่งสร้างระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า