หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จับมือภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ผลักดันนโยบายปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย ดึงชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาที่ดินในท้องถิ่น

พม.จับมือภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ผลักดันนโยบายปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัย ดึงชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาที่ดินในท้องถิ่น