หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๔๑ หนุนสตรีและผู้ยากไร้ มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

พม.มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๔๑ หนุนสตรีและผู้ยากไร้ มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว