หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.มอบรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๓ หนุนจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

พม.มอบรางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๓ หนุนจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม