หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.มอบโอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬารักบี้ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศอังกฤษ

รมว.พม.มอบโอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬารักบี้ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ประเทศอังกฤษ