หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รัฐเดินหน้าประกาศภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เสริมมาตรการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเหยื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง หนุนบทบาทเด็กและเยาวชน ร่วมสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา

รัฐเดินหน้าประกาศภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เสริมมาตรการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเหยื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง หนุนบทบาทเด็กและเยาวชน ร่วมสอดส่องดูแลแก้ไขปัญหา