หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.มอบเงินกว่า ๖๓ ล้านบาท ช่วยผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง จ.อุบลราชธานี

พม.มอบเงินกว่า ๖๓ ล้านบาท ช่วยผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง จ.อุบลราชธานี