หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดเวที "วัยใสร่วมพัฒนาชาติไทย" ทั่วภูมิภาค ระดมความเห็นขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔

พม.เปิดเวที "วัยใสร่วมพัฒนาชาติไทย" ทั่วภูมิภาค ระดมความเห็นขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔