หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

พม.เปิดรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร