หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.มอบเงิน ๙.๖ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ และโครงการบ้านมั่นคง จ.ขอนแก่น

รมว.พม.มอบเงิน ๙.๖ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เงินกู้ยืมประกอบอาชีพผู้สูงอายุ และโครงการบ้านมั่นคง จ.ขอนแก่น