หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดเวทีระดมความเห็นเยาวชน ร่วมเสนอนโยบายหวังสร้างสังคมสมานฉันท์ ปลูกฝังการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมปรองดอง

พม.เปิดเวทีระดมความเห็นเยาวชน ร่วมเสนอนโยบายหวังสร้างสังคมสมานฉันท์ ปลูกฝังการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมปรองดอง