หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รัฐเดินหน้าสานนโยบายสังคมสวัสดิการ หนุนแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าภายในปี ๒๕๖๐

รัฐเดินหน้าสานนโยบายสังคมสวัสดิการ หนุนแผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าภายในปี ๒๕๖๐