หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > "พนิตา" นั่งเก้าอี้ปลัด พม.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ พัฒนาคน-พัฒนางาน ปรับโครงสร้างแยก 2 กรม ดูแลงานด้านสังคมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

"พนิตา" นั่งเก้าอี้ปลัด พม.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์ พัฒนาคน-พัฒนางาน ปรับโครงสร้างแยก 2 กรม ดูแลงานด้านสังคมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ