หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดเสวนาถกประเด็นปัญหาความเสมอภาคหญิงชาย หนุนสตรีมีบทบาทเท่าเทียม ลดเจตคติชายเป็นใหญ่

พม.จัดเสวนาถกประเด็นปัญหาความเสมอภาคหญิงชาย หนุนสตรีมีบทบาทเท่าเทียม ลดเจตคติชายเป็นใหญ่