หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ดูแลผู้สูงอายุจนวาระสุดท้ายของชีวิต จัดพิธีฌาปนกิจศพ ๑๐ ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ ของบ้านบางแค พร้อมขยายช่องทางให้สำนักงานเขต อำเภอ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ได้ทันทีที่ออกใบมรณะบัตร

พม. ดูแลผู้สูงอายุจนวาระสุดท้ายของชีวิต จัดพิธีฌาปนกิจศพ ๑๐ ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ ของบ้านบางแค พร้อมขยายช่องทางให้สำนักงานเขต อำเภอ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ได้ทันทีที่ออกใบมรณะบัตร