หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ถกแนวทางดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

พม.จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๓ ถกแนวทางดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น