หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ชูแนวคิด “พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยรู้รักสามัคคี” ยกย่อง ศ.ระพี สาคริก บิดากล้วยไม้ไทย เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓

พม.จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ชูแนวคิด “พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยรู้รักสามัคคี” ยกย่อง ศ.ระพี สาคริก บิดากล้วยไม้ไทย เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓