หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.แก้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ขยายช่องทางให้สำนักงานเขตหรืออำเภอทั่วประเทศ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ทันที

พม.แก้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ขยายช่องทางให้สำนักงานเขตหรืออำเภอทั่วประเทศ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ทันที