หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดเสวนาสื่อ ICT กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย ชี้วัยรุ่นเปิดรับสื่อมากขึ้น หนุนขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อและเลือกเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

พม.จัดเสวนาสื่อ ICT กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย ชี้วัยรุ่นเปิดรับสื่อมากขึ้น หนุนขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อและเลือกเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์