หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดตัวนวัตกรรม ระบบบริการล่ามภาษามือ ครั้งแรกในประเทศไทย หวังช่วยคนพิการทางการได้ยิน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง ชูบริการล่ามภาษามือ ๒๔ ชั่วโมง สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เผยยอดคนลงทะเบียนเป็นล่ามภาษามือแล้ว กว่า ๓๐๐ คน

พม.เปิดตัวนวัตกรรม ระบบบริการล่ามภาษามือ ครั้งแรกในประเทศไทย หวังช่วยคนพิการทางการได้ยิน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง ชูบริการล่ามภาษามือ ๒๔ ชั่วโมง สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เผยยอดคนลงทะเบียนเป็นล่ามภาษามือแล้ว กว่า ๓๐๐ คน