หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.อิสสระ ย้ำการบริหารจัดการเงินกองทุน ต้องยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง

รมว.อิสสระ ย้ำการบริหารจัดการเงินกองทุน ต้องยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง