หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดตัวนวัตกรรม ระบบบริการล่ามภาษามือ ครั้งแรกในประเทศไทย หวังช่วยคนพิการทางการได้ยิน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง

พม.เปิดตัวนวัตกรรม ระบบบริการล่ามภาษามือ ครั้งแรกในประเทศไทย หวังช่วยคนพิการทางการได้ยิน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง