หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขยายเวลารับสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ถึง ๗ มี.ค.๕๓

พม. ขยายเวลารับสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ถึง ๗ มี.ค.๕๓